2006 - Problemy Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
LUTY 2006, VOL. VII, Nr 1 (14)

ARTYKUŁ REDAKCYJNY // EDITORIAL

 1. The Effects Of Specialist Supply On Populations’ Health: Assessing The Evidence

PRACE ORYGINALNE // ORIGINAL PAPERS

 1. Badanie przesiewowe w kierunku raka prostaty – analiza programu krakowskiego // Screening of prostate cancer – Cracow program analysis
 2. Przewlekła niewydolność żylna w codziennej praktyce lekarza rodzinnego // Chronic venous insufficiency in everyday family doctor’s practice
 3. Dobór metod efektywnego nauczania w praktykach lekarzy rodzinnych przy wykorzystaniu techniki Delphi // The selection of methods of effective teaching in family doctors’ practices by using the Delphi technique
  Tomasz Tomasik, Adam Windak
 4. Płeć jako czynnik modyfikujący wzajemne oddziaływanie pomiędzy depresją a cukrzycą typu 2. // Gender as a modifying factor of the reciprocal interactions between depression and type 2 diabetes.
  Witold Lukas, Joanna Skorupka, Ireneusz Szymczyk, Robert T. Hesse

PRACE POGLĄDOWE // REVIEW PAPERS

 1. Profilaktyka chorób alergicznych - aktualne zalecenia. // Prevention of allergic diseases – present recommendations
  Małgorzata Chmiela, Jerzy Jarząb
 2. Samoistne nadciśnienie tętnicze u dzieci – nowe wyzwanie dla lekarza rodzinnego? // Primary hypertension in children – a new challenge for a family doctor?
  Aleksandra Karch, Małgorzata Kurmaniak, Jadwiga Jośko
 3. Zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane przez wirusy brodawczaka ludzkiego Część I. Zmiany wywołane przez wirusy brodawczaka ludzkiego „niskiego ryzyka’’ w rozwoju nowotworów. // Skin and mucous membranes infections caused by human papilloma viruses Part I. Changes caused by human papilloma viruses of „low risk” malignancies development.
  Zbigniew Samochocki, Maria Kwaśniewska, Paweł Rujna, Tomasz Pniewski
 4. Zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane przez wirusy brodawczaka ludzkiego. Część II. Zmiany wywołane przez wirusy brodawczaka „wysokiego ryzyka” w rozwoju nowotworów. // Skin and mucous membranes infections caused by human pailloma viruses Part II. Changes caused by human papilloma viruses of „high risk” malignancies development.
  Zbigniew Samochocki, Maria Kwaśniewska, Paweł Rujna, Tomasz Pniewski
 5. Znaczenie spiralnej tomografii komputerowej w rozpoznawaniu zatorowości płucnej // The usefulness of helical computed tomography in pulmonary embolism dia
  Jan Głowacki, Maria Zieleźnik, Stanisław Skrzelewski, Sylwia Trzeszkowska-Rotkegel, Wojciech
 6. Nowotwory krtani i gardła dolnego oraz rola lekarza rodzinnego w ich rozpoznawaniu // The role of general practitioner in the diagnosis of laryngeal and hypopharyngeal neoplasms
  Maciej Misiołek, Grzegorz Namysłowski, Anna Skórka-Janik, Łukasz Sikora, Elwira Teodorowic

FORUM DYSKUSYJNE // FORUM

 1. Zjawisko tolerancji na nitraty // Nitrate tolerance
  Krzysztof Chiżyński
 2. Leczenie choroby niedokrwiennej serca u starszych chorych // Ischaemic heart disease treatment in older patients
  Krzysztof Chiżyński

PRACE KAZUISTYCZNE // CASE REPORTS

 1. Rzadki przypadek nerwiaka nerwu kulszowego – trudności diagnostyczne // Rare case of tumor sciatic nerve – diagnostic difficulties.
  Elżbieta Tomiak
 2. Współistnienie rozedmy i astmy oskrzelowej na podstawie przypadku 49-letniej pacjentki // Virtual bronchoscopy in spiral CT – possibility of non-invasive diagnostics of trachea and bronchial tree in a selected case
  Wojciech Sraga, Jan Głowacki, Jolanta Myga-Porosiło, Sylwia Trzeszkowska-Rotkegel, Hanna Borowiak, Rafał Kachel, Zuzanna Jackowska, Natalia Sraga
Wróć do spisu treści