2008 - Problemy Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
GRUDZIEŃ 2008, VOL. X, Nr 4

PRACE ORYGINALNE // ORIGINAL PAPERS

 1. Stosowanie antybiotyków przez lekarzy POZ u dzieci w wieku 0–6 lat z terenu województwa opolskiego w latach 2005 i 2006 // Monitoring of the POZ physicians prescribing habits related to the antibiotic therapies for infections and inflammations in small children. Why is it important and how shall we do it?
  Adam Tomczyk, Krystian Adamik, Robert Janiec, Kazimierz Łukawiecki, Roman Kolek, Witold Drzastwa, Witold Lukas
 2. Postrzeganie własnej praktyki w zakresie prewencji i leczenia chorób układu krążenia przez lekarzy rodzinnych w Polsce i 9 krajach Europy Środkowo-Wschodniej // Perception of own practice in prevention and treatment of cardiovascular diseases by family physicians in Poland and 9 Central and Eastern European countries
  Adam Windak, Tomasz Tomasik, Małgorzata Palka
 3. Koszty profilaktyki w podstawowej opiece zdrowotnej // Costs of prevention in primary health care
  Maciej Godycki-Ćwirko, Artur Mierzecki, Elżbieta Tomiak, Renata Osiecka, Lucjan Mazurek, Grażyna Ludwikow, Barbara Wrzeciono, Jarosław Krawczyk
 4. Diagnoza psychologiczna poznawczych i emocjonalnych aspektów obrazu ciała u dziewcząt i młodych kobiet polskich // Psychological diagnosis of cognitive and emotional aspects of body image in Polish adolescents and young women
  Bernadetta Izydorczyk, Adriana Rybicka-Klimczyk
 5. Opinie lekarzy specjalistów i lekarzy rodzinnych na temat zasad postępowania w nadciśnieniu tętniczym – ocena metody Delphi // Opinions of specialists and family doctors about management of hypertension – assessment of Delphi method
  Tomasz Tomasik
 6. Skuteczność i tolerancja diosminy w leczeniu chorych z przewlekłą niewydolnością żylną w codziennej praktyce klinicznej // Diosmin efficacy and tolerance in the therapy of chronic venous insufficiency in daily clinical practice
  Jerzy Chudek

PRACE POGLĄDOWE // REVIEW PAPERS

 1. Obraz Ja cielesnego – wybrane teoretyczne wątki rozumienia psychologicznych mechanizmów zjawiska. Część I // Bodily self image – selected theoretical motifs of understanding psychological mechanisms of the phenomenon. Part I
  Bernadetta Izydorczyk, Natalia Bieńkowska

PRACE KAZUISTYCZNE // CASE REPORTS

 1. Zapalenie tętnicy skroniowej u 65-letniej pacjentki objętej opieką praktyki lekarza rodzinnego // Temporal arteritis in 65-year-old female patient in Family Practice
  Elżbieta Mizgała, Hanna Trzeciak, Adam Tomczyk, Krystian Adamik, Witold Drzastwa

PROJEKTY BADAWCZE – INFORMACJE, RAPORTY // RESEARCH PROJECTS

 1. Obserwacja nasilenia objawów negatywnych u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii leczonych neuroleptykiem atypowym // Severity of negative symptoms in schizophrenic patients treated with atypical neuroleptic – follow-up
  Marek Krzystanek, Irena Krupka-Matuszczyk
 2. Skuteczność terapii skojarzonej nadciśnienia tętniczego w codziennej praktyce klinicznej // Effectiveness of combine therapy of arterial hypertension in daily clinical practice
  Jerzy Chudek

REPETYTORIUM EGZAMINACYJNE // RECAPITULATORY SEMINAR

 1. Miażdżyca (nowe informacje) // Atherosclerosis (new information)
  Opracował Ireneusz Szymczyk

MEDYCYNA WIARYGODNA // EVIDENCE BASED MEDICINE

 1. W jakim wieku należy zacząć podawać aspirynę w profilaktyce chorób układu krążenia? // Age threshold for vascular prophylaxis by aspirin in patients without diabetes
  Opracował Marek Oleszczyk

ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA LEKARZA POZ // LEGAL ISSUES IN PHC

 1. Dzieci pod lupą // Children under magnifying glass
  Ernest Jędrzejewski


Wróć do spisu treści