2012 - Problemy Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
JUNE 2012, VOL. XIV, No. 2 (38)

ORIGINAL PAPERS // PRACE ORYGINALNE

 1. Professional burnout syndrome among family physicians // Wypalenie zawodowe w grupie lekarzy rodzinnych
  Ewa Ogłodek
 2. Syncope in children – the authors’ own experience // Omdlenia u dzieci – obserwacje własne
  Małgorzata Barć-Czarnecka, Małgorzata Rusek-Zychma, Dagmara Roszkowska-Bjanid, Łukasz Czarnecki, Edyta Machura, Franciszek Halkiewicz
 3. Chronic ambulatory therapeutic use of anticoagulants after the implantation of artificial heart valve // Przewlekła ambulatoryjna terapia antykoagulantami u chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki serca
  Piotr Tomaszewski, Iwona Denisewicz, Ewelina Kuligowska, Mirosław Brykczyński

REVIEW PAPERS // PRACE POGLĄDOWE

 1. Selye’s concept of stress // Koncepcja stresu H. Selye
  Ewa Ogłodek
 2. ‘Distressed’ type D personality and its relation with cortisol secretion and coronary heart disease outcome // „Zestresowana” osobowość typu D i jej związek z wydzielaniem kortyzolu oraz rokowaniem w chorobie niedokrwiennej serca
  Katarzyna Anna Rygiel
 3. The choice of therapeutic methods in the patients with borderline personality disorders // Wybór metod terapeutycznych u chorych z osobowością borderline
  Ewa Ogłodek

RESEARCH PROJECTS // PROJEKTY BADAWCZE
 1. Increasing the activity of family physicians in the area of anti-alcohol brief interventions – protocol of RCT within ODHIN project // Zwiększanie aktywności lekarzy rodzinnych w zakresie krótkich interwencji antyalkoholowych – protokół kontrolowanego badania z doborem losowym w ramach projektu ODHIN
  Artur Mierzecki, Karolina Kłoda, Peter Anderson, Antoni Gual, Krzysztof Brzózka, Marcin Wojnar, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Maciek Godycki-Ćwirko

CASE REPORTS // PRACE KAZUISTYCZNE
 1. Thrombosis of the left carotid internal vein and left subclavian vein in a 54-year-old woman // Zakrzepowe zapalenie żył szyjnej wewnętrznej i podobojczykowej lewej u 54-letniej kobiety
  Hanna Matuszewska-Zbrońska, Agnieszka Janowicz-Ksiądz, Witold Lukas, Witold Drzastwa, Elżbieta Mizgała, Ewa Bujak-Rosenbeiger

SEPTEMBER 2012, VOL. XIV, No. 3 (39)

ORIGINAL PAPERS // PRACE ORYGINALNE

 1. Safety and tolerance of generic olanzapine formulation (Zapilux®) in therapy of patients with schizophrenia – results of a post-marketing, non-randomized, non-interventional, multicenter survey in outpatient treatment // Bezpieczeństwo i tolerancja preparatu generycznego olanzapiny (Zapilux®) w leczeniu chorych na schizofrenię – wyniki porejestracyjnego, nierandomizowanego, nieinterwencyjnego, wieloośrodkowego badania prowadzonego w praktyce ambulatoryjnej
  Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
 2. Assessment of vitamin D intake – its level in the organism, and the skeletal mineralization status – by using quantitative ultrasound method, among children and adolescents with chronic neurological diseases // Ocena stopnia zaopatrzenia organizmu w witaminę D i stanu szkieletu przy użyciu ilościowej metody ultradźwiękowej u dzieci i młodzieży z przewlekłymi chorobami neurologicznymi
  Zenon Piotr Halaba, Anna Jędrzejewska, Jacek Durmała, Małgorzata Szota, Krzysztof Czernicki, Irena Dyner-Jama, Maria Sosnowska
 3. Exercise capacity among children 13-15 years old training cross-country skiing // Wydolność fizyczna dzieci w wieku 13-15 lat uprawiających narciarstwo biegowe
  Wojciech Roczniak, Robert Grzegorz Roczniak, Anna Roczniak, Joanna Oświęcimska
 4. Connection and influence of pelvis-spine complex features and feet in population of boys and girls aged 14-18 years // Związki i wpływ cech zespołu miednicy-kręgosłupa i stóp w populacji dzieci obojga płci w wieku od 14 do 18 lat
  Mirosław Mrozkowiak, Alicja Kaiser, Marek Sokołowski

REVIEW PAPERS // PRACE POGLĄDOWE

 1. Attempt to better understanding the genetic background of osteoporosis – VDR, COLIA1, ER-α genes polymorphisms // Próba lepszego zrozumienia genetycznego podłoża osteoporozy – polimorfizmy w obrębie genów VDR, COLIA1 oraz ER-α
  Karolina Kłoda, Andrzej Pawlik, Artur Mierzecki
 2. Stress in the job of medical rescue worker // Stres w zawodzie ratownika medycznego
  Ewa Ogłodek
 3. Medical and ethical approach to acute coronary management of elderly patients – practical advice for primary care physicians // Medyczne i etyczne aspekty postępowania ze starszymi pacjentami z ostrymi zespołami wieńcowymi – praktyczne rady dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
  Katarzyna Anna Rygiel
 4. The importance of General Practitioner in diagnosis and treatment of a mass in the neck // Rola lekarza rodzinnego w diagnostyce i leczeniu guzów szyi
  Stanisław Bień
 5. Carcinoma of the larynx and the hypopharynx // Rak krtani i krtaniowej części gardła
  Kornelia Bernacka, Aleksandra Misiołek, Michał Treszer, Maciej Misiołek
 6. Pain control in head and neck cancer in primary care // Leczenie bólu w nowotworach głowy i szyi w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej
  Ewelina Gowin, Wanda Horst-Sikorska
 7. Medical care after causative treatment of head and neck tumours // Opieka nad pacjentem po leczeniu przyczynowym guzów głowy i szyi
  Aleksandra Ochal-Choińska, Ewa Osuch-Wójcikiewicz
 8. Graduates of the Polish Faculty of Medicine in Edinburgh – the pioneers of family medicine in the United Kingdom // Absolwenci Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu – pionierzy medycyny rodzinnej w Zjednoczonym Królestwie
  Jakub Gąsiorowski

RECAPITULATORY SEMINAR // REPETYTORIUM EGZAMINACYJNE

 1. Arterial hypertension // Nadciśnienie tętnicze
  Prepared by Ireneusz Szymczyk
Wróć do spisu treści