2015 - Problemy Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
JUNE 2015, VOL. XVII, No. 2 (48)

ORIGINAL PAPERS // PRACE ORYGINALNE

 1. Glycemic self-monitoring and target metabolic control, in patients with type 2 diabetes mellitus, in family practice setting // Samokontrola glikemii a wyrównanie metaboliczne cukrzycy typu 2 w warunkach Praktyki Lekarza Rodzinnego (PLR)
  Ewa Gąsłowska, Ireneusz Szymczyk, Mateusz Gębuś, Monika Gawęcka-Starczewska, Elżbieta Mizgała
 2. Attitude towards influenza vaccinations and the level of vaccination against influenza among patients of family physician // Podejście do szczepień i poziom zaszczepienia przeciw grypie wśród podopiecznych lekarza rodzinnego
  Jakub Dorożyński, Sylwia Kałucka
 3. Functioning of the healthy siblings in the child’s cancer // Funkcjonowanie zdrowego rodzeństwa w sytuacji dziecka z chorobą nowotworową
  Dorota Strecker, Urszula Moroza, Grażyna Czaja-Bulsa
 4. Metabolic syndrome among children and adolescents in family practice setting // Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży w Praktyce Lekarza Rodzinnego
  Elżbieta Mizgała, Hanna Matuszewska-Zbrońska, Ireneusz Szymczyk
 5. Knowlege and sources of information about asthma and asthma treatment in outpatient population in Poland // Wiedza na temat astmy oskrzelowej i jej leczenia oraz źródła jej pozyskiwania w populacji polskich pacjentów leczonych ambulatoryjnie
  Dariusz Ciura, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

REVIEW PAPERS // PRACE POGLĄDOWE

 1. Rehabilitation recommendations for hypertensive patients // Zalecenia rehabilitacyjne dla osób chorujących z powodu nadciśnienia tętniczego
  Wojciech Roczniak, Anna Roczniak, Michał Żydek, Magdalena Babuśka-Roczniak
 2. Postpartum depression – a biopsychosocial approach // Depresja poporodowa w podejściu biopsychosocjologicznym
  Anna Średniawa, Katarzyna Kruk
 3. Systemic lupus erythematosus and its implications in dentistry // Toczeń rumieniowaty układowy i jego implikacje stomatologiczne
  Agata Puzio, Magdalena Prudel-Babiuch, Brygida Przywara-Chowaniec, Łukasz Czarnecki, Lidia Postek-Stefańska
 4. Cardiovascular system in systemic lupus erythematosus // Układ sercowo-naczyniowy w toczniu układowym rumieniowatym
  Mariusz Opara, Brygida Przywara-Chowaniec, Ewa Nowalany-Kozielska
 5. Treatment individualization of patients with chronic low back pain // Indywidualizacja leczenia pacjentów z przewlekłym bólem dolnego odcinka kręgosłupa
  Katarzyna Anna Rygiel
 6. The significance of nutrition and physical activity in treatment of obesity in children and youth // Znaczenie żywienia oraz aktywności ruchowej w leczeniu otyłości u dzieci i młodzieży
  Krzysztof Mizera, Elżbieta Mizgała, Justyna Mizera, Witold Drzastwa

CASE REPORTS // PRACE KAZUISTYCZNE

 1. Joints tuberculosis in children – a case study // Gruźlica stawów u dzieci – opis przypadku
  Dorota Strecker, Artur Mierzecki, Ewa Nowakowicz

RESEARCH PROJECTS // PROJEKTY BADAWCZE

 1. The Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE) for the prevention of cardiovascular diseases // Protocol of a systematic review Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE) w prewencji chorób układu krążenia. Protokół przeglądu systematycznego
  Tomasz Tomasik, Janusz Krzysztoń, Katarzyna Dubas-Jakóbczyk, Violetta Kijowska, Adam Windak
 2. Multicenter, randomized clinical trial to compare phosphomycin vs. nitrofurantoin for the treatment of lower urinary tract infection in women at high risk of antibiotic-resistant pathogens // Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne porównujące fosfomycynę vs. nitrofurantoinę w leczeniu infekcji dolnego odcinka układu moczowego u kobiet z grupy wysokiego ryzyka patogenów opornych na antybiotyki
  Maciek Godycki-Ćwirko, Stephan Harbarth, Anna Kowalczyk, Katarzyna Kosiek

Wróć do spisu treści