2016 - Problemy Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
CZERWIEC 2016, VOL. XIX, No. 1 (51)

 1. Ocena skuteczności szczepienia przeciwko grypie u pacjentów przewlekle hemodializowanych oraz u ludzi zdrowych
  Agnieszka Mastalerz-Migas
 2. Badania problemów dotyczących dróg oddechowych w POZ
  Maciej Godycki-Ćwirko
 3. Od czynników klasycznych do genotypowania... Ogólnopolskie badanie epidemiologiczne zaburzeń lipidowych oraz wybranych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej – LIPIDOGRAM2015 & LIPIDOGEN2015
  Jacek Jóźwiak
 4. Diagnostyka i leczenie pacjentów z niewydolnością serca
  Jadwiga Nessler
 5. Nowy program badań przesiewowych noworodków – nowe możliwości, nowe wyzwania
  Mariusz Ołtarzewski
 6. Dlaczego dziecko nie rośnie?
  Iwona Beń-Skowronek
 7. Witamina D3 – nowe spojrzenie – nowe możliwości
  Mieczysław Szalecki
 8. Współczesne leczenie cukrzycy typu 1 u dzieci
  Małgorzata Myśliwiec
 9. W jaki sposób ordynacja lekarza rodzinnego wpływa na wydatki pacjenta?
  Krzysztof Kopeć
 10. Możliwości terapeutyczne w leczeniu stanów wzmożonego napięcia mięśniowego
  Lech Panasiuk
 11. Zasady diagnozowania i leczenia bólu lędźwiowego odcinka kręgosłupa
  Tomasz Potaczek, Maciej Tęsiorowski
 12. Leczenie operacyjne dyskopatii szyjnej
  Wojciech Kloc
 13. Zasady leczenia chirurgicznego chorób kręgosłupa odcinka piersiowego
  Robert Gasik
 14. Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia
  Tadeusz Pietras, Paulina Szymańska
 15. Autyzm i zespół Aspergera w praktyce lekarza rodzinnego – aspekty praktyczne i formalne
  Grażyna Kierszniewska
 16. Dziecko z autyzmem w Polsce – wyniki ogólnopolskiego raportu
  Paulina Szymańska
 17. Choroba dziecka jako sytuacja trudna – wspomaganie psychologiczne rozwoju dziecka przewlekle chorego
  Katarzyna Dzwonek
 18. Leczenie zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego w gabinecie lekarza rodzinnego
  Patryk Smoliński
 19. Skutki zdrowotne szczepień ochronnych finansowanych przez samorząd miasta dla ludności Kielc w obserwacji 7-letniej
  Marian Patrzałek
 20. Rehabilitacja w profilaktyce i leczeniu osteoporozy – rola lekarza rodzinnego
  Franciszek Pietraszkiewicz
 21. Ból kręgosłupa – problem diagnostyczny w praktyce lekarza rodzinnego
  Michał Tomiak
 22. Leczenie ruchem, czyli podejście fizjoterapeutyczne w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa
  Mateusz Tutaj
 23. Nadciśnienie tętnicze i choroby serca – czy starszy pacjent w gabinecie lekarza rodzinnego wymaga odmiennego leczenia?
  Anna Posadzy-Małaczyńska
 24. Leczenie zaburzeń zachowania w wieku podeszłym
  Tomasz Gabryelewicz
 25. Leczenie przeciwbólowe w praktyce lekarza rodzinnego
  Jarosław Woroń
 26. Wyzwania współczesnej onkologii
  Stanisław Góźdź
 27. Badania genetyczne w onkologii oraz znaczenie biobankingu dla ochrony zdrowia
  Artur Kowalik
 28. Choroba zwyrodnieniowa stawów – epidemiologia i zdolność do pracy
  Joanna Bugajska
 29. Akredytacja w podstawowej opiece zdrowotnej
  Michał Bedlicki, Bożena Dubiel
 30. Praktyczne aspekty wdrożenia EDM. Oprogramowanie drEryk odpowiedzią na wyzwania ustawodawcy i zmiany rynkowe
  Robert Beksiński
 31. Psychologiczny wymiar zespołu wypalenia zawodowego u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
  Katarzyna Dzwonek
 32. Medycyna sportowa a lekarz rodzinny
  Marek Krupowczyk, Sebastian Kędzierski
 33. Rola kierownika specjalizacji w kształceniu specjalizacyjnym, czyli co kierownik specjalizacji musi wiedzieć
  Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, Elżbieta Tomiak
 34. Program akredytacji POZ – czy damy radę?
  Jan Wolańczyk, Tomasz Sobalski1, Rafał Kacorzyk, Tomasz Tomasik
 35. Rozwój naukowy w warunkach POZ – szanse i bariery
  Witold Lukas, Marek Oleszczyk
 36. Jak uniknąć pułapek w diagnozowaniu i leczeniu osteoporozy?
  Anna Wawrzyniak
 37. Profilaktyka u dziecka zdrowego według książeczki zdrowia
  Maciej Godycki-Ćwirko, Honorata Błaszczyk, Mirosław Ruciński, Elżbieta Tomiak, Barbara Wrzeciono
 38. Hematoonkologia na przykładzie szpiczaka mnogiego w praktyce lekarza rodzinnego
  Michał Sutkowski
 39. Zaświadczenia w praktyce lekarza rodzinnego – część II
  Joanna Szeląg
 40. "NIE” nowotworom u dzieci – o programie Fundacji Ronalda McDonalda
  Katarzyna Nowakowska
 41. Powiększenie węzłów chłonnych u dziecka – wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne
  Jerzy Pejcz
 42. Opatrunki w leczeniu ran. Jak dobierać opatrunki do ran?
  Małgorzata Budynek
 43. Otoskopia w codziennej praktyce lekarskiej
  Małgorzata Palka, Maciej Wiatr, Dorota Jarczewska
 44. Spirometria – praktyczny kurs interpretacji zapisów
  Elżbieta Kryj-Radziszewska
 45. Choroba niedokrwienna kończyn dolnych – diagnostyka i leczenie
  Piotr Szopiński, Eliza Pleban
 46. Diagnostyka i leczenie cukrzycy typu 2 w warunkach praktyki lekarzy rodzinnych
  Ireneusz Szymczyk
 47. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w świetle nowych wytycznych ERC
  Adrian Stanisz, Mateusz Zgoda
 48. Jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
  Mateusz Liszka, Hubert Malec, Tomasz Sobalski
 49. Metody hydro-balneologiczne – możliwości wykorzystania
  W. Kuliński
 50. Zespół algodystroficzny problemem w praktyce lekarza rodzinnego
  W. Kuliński, J. Mróz
 51. Zalecenia pozostania w domu przy infekcji dróg oddechowych
  M. Godycki-Ćwirko, A. Kowalczyk, M. Nocuń
 52. Ocena porównawcza stężenia i przydatności diagnostycznej metaloproteinazy–9 (MMP–9) oraz markerów CA 125 i HE4 u pacjentek z rakiem jajnika
  K. Gościcka, S. Ławicki, E. Będkowska, E. Gacuta, P. Chorąży, S. Kozłowska, M. Szmitkowski
 53. Bóle krzyża u personelu pielęgniarskiego – analiza chorób współistniejących
  A. Martyniuk, S. Górski, L. Marcinowicz, P. Kitlas, A. Górska
 54. Przewlekły ból krzyża jako jeden z pierwszych objawów szpiczaka plazmocytowego u 58-letniej pacjentki – opis przypadku
  A. Martyniuk, A. Górska
 55. Ocena skuteczności suplementacji cholekalcyferolu w dawce 5000 UI/dobę u chorych z osteoporozą i obniżonym poziomem 25(OH)D3
  P. Borowy, E. Czerwiński
 56. Zespoły bólowe kręgosłupa – problemy w diagnostyce i leczeniu
  W. Kuliński
 57. Współpraca lekarza rodzinnego z członkami rodziny osoby chorej na nieterminalne choroby kardiometaboliczne – możliwości, oczekiwania: badanie jakościowe
  D. Jarczewska
 58. Prawa lekarza a obowiązki pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej
  M. Mikos, A. Matonóg
 59. Nowe formy wsparcia instytucjonalnego seniorów a współpraca z POZ
  M. Mikos, A. Matonóg
 60. „Health Is Primary” jako przykład dobrych praktyk zza oceanu
  R. Dela, A. Król, S. Lisowska
 61. Występowanie osteoporozy i złamań niskoenergetycznych w populacji pomenopauzalnych kobiet w Małopolsce
  P. Borowy, E. Czerwiński
 62. Epidemia nadwagi i otyłości – co praktycznie lekarz rodzinny może i powinien zrobić – 10 lat doświadczeń
  J. Franczyk, J. Betlej, P. Franczyk, D. Grygoruk, D. Kapusta, J. Woźniak, H. Youssef
 63. Depresja poporodowa a karmienie piersią
  A. Średniawa, K. Kruk, D. Jarczewska, M. Ulman, K. Żabicka, R. Krępa, T. Tomasik
 64. Nabywanie umiejętności komunikacyjnych z perspektywy krakowskich studentów medycyny – badanie pilotażowe
  A. Średniawa, A. Suska, D. Jarczewska, A. Windak
 65. Podejście studentów kierunku lekarskiego do najważniejszych aspektów relacji lekarz–pacjent – badanie pilotażowe
  A. Suska, A. Średniawa, D. Jarczewska, A. Windak
 66. Wpływ edukacji na wiedzę z zakresu tematyki raka szyjki macicy
  A. Fabian-Danielewska, W. Fabian, B. Modlińska
 67. Dostosowane wdrażanie jakości opieki nad pacjentami z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – finalne wyniki klastrowego randomizowanego badania TICD
  A. Kowalczyk, I. Żakowska, M. Godycki-Ćwirko
 68. Uchodźcy w Europie – O czym powinien wiedzieć lekarz rodzinny?
  M. Koziarska-Rościszewska
 69. Motywacja w sporcie z analizą motywów zawodników startujących w ultramaratonie górskim „Bieg Rzeźnika”
  E. Śleszycka
 70. Typologia ról chorych przewlekle na nieterminalne choroby kardiometaboliczne – badanie jakościowe
  D. Jarczewska
 71. Dostosowywanie dawek antybiotyków w gabinecie lekarza rodzinnego u osób otyłych – przegląd piśmiennictwa
  D. Jarczewska, A. Suska, J. Krzysztoń
 72. Zapobieganie bólom dolnego odcinka kręgosłupa u dzieci i młodzieży wyzwaniem dla lekarzy rodzinnych
  A. Martyniuk, S. Górski, A. Górska
 73. Ocena stężenia i przydatności diagnostycznej metaloproteinazy-9 (MMP-9) u pacjentek z rakiem piersi
  S. Ławicki, E. Gacuta, P. Chorąży, S. Kozłowska, M. Szmitkowski
 74. Ocena stężenia i przydatności diagnostycznej metaloproteinazy–9 (MMP–9) u pacjentek z rakiem endometrium
  S. Ławicki, E. Gacuta, S. Kozłowska, P. Chorąży, M. Szmitkowski
 75. Ocena porównawcza stężenia i przydatności diagnostycznej metaloproteinazy-2 (MMP-2) i CA 125 u chorych na raka jajnika
  K. Gościcka, S. Ławicki, E. Będkowska, E. Gacuta, P. Chorąży, S. Kozłowska, M. Szmitkowski
 76. Badanie kulturowych uwarunkowań stosowania antybiotyków, CultureAbx – protokół badania
  M. Godycki-Ćwirko, A. Kowalczyk, K. Kosiek
 77. Opinie pacjentów o zgodzie na udział w badaniu podczas epidemii – protokół badania EARL
  M. Godycki-Ćwirko, A. Kowalczyk, K. Kosiek
 78. Zgłaszalność na bezpłatne szczepienia przeciw HPV w gminach w Zachodniopomorskiem w zależności od liczby mieszkańców oraz w zależności od dochodu gminy na 1 mieszkańca
  W. Fabian, A. Fabian-Danielewska, B. Modlińska
Wróć do spisu treści