2017 - Problemy Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
KWIECIEŃ 2017, VOL. XX, No. 1 (52)

 1. Analiza trendu użytkowania Internetu do celów zdrowotnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wpływu Internetu medycznego i usług e-zdrowia... // Analysis of trends in the use of the Internet for health purposes in Poland, with particular focus on the impact of medical Internet and e-health services...
  Maria Magdalena Bujnowska-Fedak
 2. Zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu A i B u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C – zagrożenia i możliwości zapobiegania... // Infections with hepatitis A and B viruses in patients with chronic hepatitis C – risks and possibilities of prevention. Overview of research paper series...
  Sławomir Chlabicz
 3. Pacjenci z objawami somatyzacyjnymi w podstawowej opiece zdrowotnej. Jakościowe i ilościowe badania nad bio-psycho-społecznym modelem lekarza... // Patients with somatisation symptoms in primary health care. Qualitative and quantitative research into bio-psycho-social model of the family doctor...
  Sławomir Czachowski
 4. Badania problemów dotyczących dróg oddechowych w podstawowej opiece zdrowotnej // The studies on respiratory tract related problems in primary health care
  Maciek Godycki-Ćwirko
 5. Ocena wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w ogólnopolskiej 5-letniej prospektywnej obserwacji kohorty pacjentów POZ. Omówienie... // Evaluation of selected risk factors for cardiovascular disease in a nationwide 5-year prospective study in a cohort of primary care patients in Poland...
  Jacek Jóźwiak
 6. Przyczyny, uwarunkowania i następstwa nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Omówienie cyklu... // The causes, conditions and consequences of patient noncompliance in primary care settings. Overview of the series of publications
  Przemysław Kardas
 7. Paradygmat opieki nad chorymi przewlekle w ramach podstawowej opieki zdrowotnej // The paradigm of care for chronically ill within primary healthcare
  Donata Kurpas
 8. Czynność tarczycy u noworodków z zespołem zaburzeń oddechowych // Thyroid function in neonates with respiratory distress syndrome
  Witold Lukas
 9. Ocena jakości opieki lekarza rodzinnego z perspektywy pacjenta – nowe podejście metodologiczne w badaniach ilościowych i jakościowych. Omówienie... // Evaluation of the quality of family doctor’s care from the patient’s perspective: a new methodological approach in quantitative and qualitative research...
  Ludmiła Marcinowicz
 10. Ocena czynników ryzyka niedokrwiennego udaru mózgu i jego pierwotnej profilaktyki niskimi dawkami kwasu foliowego u osób obciążonych rodzinnie... // Evaluation of the ischemic stroke risk factors and its primary prevention with low-dose folic acid supplementation in individuals with family history...
  Artur Mierzecki
 11. Analiza wybranych problemów medycznych i społecznych dorosłych mieszkańców Lubelszczyzny – nierówności w zdrowiu // Analysis of selected medical and social problems among adult inhabitants of the Lublin Region – inequalities in health
  Lech Panasiuk
 12. Opieka nad pacjentami z chorobami serca i naczyń w praktyce lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej... // Cardiovascular patient care in practice of primary care physicians in Central and Eastern European countries. Overview of the research cycle
  Tomasz Tomasik
 13. Wiedza i kompetencje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce w zakresie opieki nad pacjentami z podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi // Knowledge and competencies of primary care physicians in Poland in management of patients with elevated blood pressure
  Adam Windak

CZERWIEC 2017, VOL. XX, No. 2 (53)

 1. Zdrowie kobiet w wieku podeszłym
  Katarzyna Życińska
 2. Menopauza jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego
  Anna Posadzy-Małaczyńska
 3. Skuteczne leczenie zakażeń układu moczowego u kobiet jest możliwe
  Tomasz Gołąbek, Piotr Chłosta
 4. Najnowsze wytyczne postępowania w zaburzeniach lipidowych dla lekarzy rodzinnych a skuteczność leczenia dyslipidemii w codziennej praktyce lekarskiej – wyniki badania LIPIDOGRAM2015 & LIPIDOGEN2015
  Jacek Jóźwiak, Tomasz Tomasik, Adam Windak, Witold Lukas, Agnieszka Boruta, Łukasz Skowron, Dariusz Nowak, Marcjan Latos, Mirosław Mastej, Andrzej Ślęzak, Maciej Banach
 5. Prawa lekarza rodzinnego a obowiązki pacjenta – Karta Praw Lekarza Rodzinnego
  Marcin Mikos, Agnieszka Matonóg
 6. Ryzyko roszczeń pacjentów wobec lekarzy rodzinnych
  Jolanta Budzowska
 7. Podstawy prewencji raka jelita grubego
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach
 8. Mikroflora jelit w zdrowiu i chorobie
  Małgorzata Zwolińska-Wcisło
 9. Znaczenie flory bakteryjnej jelit w opiece nad pacjentem lekarza rodzinnego
  Małgorzata Palka
 10. Dziecko niskorosłe w gabinecie lekarza rodzinnego – kiedy obserwować, kiedy diagnozować?
  Ewa Małecka-Tendera
 11. Zaburzenia psychiczne a schorzenia somatyczne – błędne koło wzajemnych zależności
  Dominika Dudek
 12. Lekarz rodzinny jest – chcąc nie chcąc – psychoterapeutą
  Bogdan de Barbaro
 13. Zaburzenia funkcjonalne i ich psychoterapia w praktyce lekarza rodzinnego
  Jerzy W. Aleksandrowicz
 14. Przemoc domowa, Niebieska Karta i lekarze rodzinni. Seminarium Komisji Profilaktyki KLRwP
  Maciek Godycki-Ćwirko, Elżbieta Tomiak, Honorata Błaszczyk, Barbara Wrzeciono, Katarzyna Michalska, Dorota Jaszczak-Kuźmińska
 15. Poufność a działania wobec przemocy domowej
  Tamara Zimna
 16. Stan przedcukrzycowy – kogo badać? Czy i kogo leczyć?
  Krzysztof Strojek
 17. Niepożądane działania leków i niebezpieczne interakcje leków w praktyce lekarza rodzinnego
  Jarosław Woroń
 18. Substancje psychoaktywne, „dopalacze” – niedocenione zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków
  Jacek R. Łuczak
 19. Nowe trendy w terapii biologicznej
  Paweł Hrycaj
 20. Problem neuropatii cukrzycowej w gabinecie lekarza rodzinnego
  Ireneusz Szymczyk
 21. Zespół złego wchłaniania a dieta bezglutenowa
  Krzysztof Fyderek
 22. Opieka nad noworodkiem po wypisie z oddziału intensywnej terapii
  Przemko Kwinta
 23. Najczęstsze przyczyny nieprawidłowych enzymów wątrobowych u pacjentów zgłaszających się do lekarza POZ
  Irena Ciećko-Michalska
 24. Najczęstsze problemy gastroenterologiczne w gabinecie POZ
  Agata Mulak
 25. Dyspepsja czynnościowa. Kryteria Rzymskie IV – aktualności 2016
  Małgorzata Palka, Małgorzata Zwolińska-Wcisło
 26. Idealny kierownik specjalizacji – droga do celu
  Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, Elżbieta Tomiak
 27. Uogólnione zaburzenia lękowe w Praktyce Lekarza Rodzinnego
  Joanna Nec-Bagińska, Waldemar Łakiewicz
 28. Opatrunki w leczeniu ran. Jak dobierać opatrunki do ran?
  Małgorzata Budynek
 29. Plama, znamię, brodawka – od wykwitu do rozpoznania
  Anna Zalewska-Janowska, Honorata Błaszczyk
 30. Zapobieganie przemocy domowej. Warsztat Komisji Profilaktyki KLRwP
  Maciek Godycki-Ćwirko, Elżbieta Tomiak, Honorata Błaszczyk, Barbara Wrzeciono, Katarzyna Michalska, Dorota Jaszczak-Kuźmińska
 31. Choroby wątroby, diagnostyka i leczenie w POZ
  Małgorzata Palka, Marcin Gaweł
 32. Jak zrobić doktorat – 10 praktycznych porad
  Karolina Kłoda
 33. Idealna książeczka zdrowia dziecka
  Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, Bożena Janicka
 34. Różnorodność metod jakościowych – wyzwanie i szansa na rozwój naukowy w medycynie rodzinnej i pielęgniarstwie rodzinnym
  Ludmiła Marcinowicz
 35. Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe
  Bernadeta Chyrchel, Andrzej Surdacki
 36. Komunikacja z pacjentem i jego rodziną jako narzędzie zapobiegania skargom
  Grzegorz Juszczyk, Marcin Mikos
 37. „Pani doktor, a tu ode mnie taki mały drobiazg w prezencie” – metody wywierania wpływu stosowane wobec lekarzy
  Marta Piotrowska, Marta Makowska
 38. Diagnostyka i leczenie mechanicznych bólów kręgosłupa w algorytmach
  Bartosz Frączek, Marcin Kaźmierski
 39. Spirometria – praktyczny kurs interpretacji zapisów
  Elżbieta Kryj-Radziszewska
 40. Bark, ramię & kolano – diagnostyka, leczenie oraz iniekcje dostawowe dla lekarza rodzinnego
  Mikołaj Wiśniewski, Bartłomiej Idziak
 41. Promocja zdrowia dla osób starszych
  Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Anna Staniszewska, Maciej Rogala
 42. Skuteczność lekarzy rodzinnych w namawianiu pacjentów geriatrycznych do obecności na ćwiczeniach usprawniających
  A. Boguradzka, Z. Wroński, A. Tokarska
 43. Czy bezsenność to problem jedynie osób starszych?
  A. Średniawa, D. Drwiła, D. Wojtaś, A. Krotos, N. Kostecka, T. Tomasik
 44. Kardiomiopatia takotsubo – opis przypadku
  S. Kaźmierczak, U. Puskarz
 45. Rozpoznawanie niewydolności serca – wyzwanie dla lekarza rodzinnego w świetle obowiązujących wytycznych
  M. Oleszczyk, A. Windak, T. Tomasik, K. Studziński
 46. Czy rutynowa ocena całkowitego ryzyka sercowonaczyniowego w prewencji pierwotnej jest efektywna? Wyniki przeglądu systematycznego
  K. Studziński, T. Tomasik, J. Krzysztoń, J. Jóźwiak, A. Windak
 47. Moralna Polska, niemoralna Europa? Badania postaw studentów medycyny z Polski i Niemiec wobec aborcji
  A. Mierzecki, K. Kaim, K. Kłoda
 48. Narzędzie do identyfikowania przemocy domowej
  M. Godycki-Ćwirko, H. Błaszczyk, K. Kosiek
 49. Młody mężczyzna na celowniku – co jest istotne dla lekarza rodzinnego w analizie cech demograficznych pacjentów POZ spożywających alkohol?
  A. Mierzecki, B. Guźmiński, K. Kłoda
 50. Palenie tytoniu a pięcioczynnikowy model osobowości
  K. Buczkowski, M. Basińska, A. Ratajska, K. Lewandowska, D. Pieniaszek, K. Klucz, M. Dachtera-Frąckiewicz, A. Siemińska
 51. Protokół badania Mermaids-Ari
  K. Kosiek, M. Godycki-Ćwirko, A. Kowalczyk
 52. Pacjent z PFAPA – problemy diagnostyczno-terapeutyczne
  E. Kryj-Radziszewska
 53. Jak poprawić wyszczepialność przeciw grypie w praktyce lekarza rodzinnego (PLR)?
  M. Lentas
 54. Protokół badania ALIC4E
  A. Kowalczyk, K. Kosiek, M. Godycki-Ćwirko
 55. Choroba zwyrodnieniowa stawów – możliwości wykorzystania metod fizykalnych w praktyce lekarza rodzinnego
  W. Kuliński
 56. Medycyna fizykalna w profilaktyce osteoporozy w praktyce lekarza rodzinnego
  W. Kuliński
 57. Nowe czynniki predykcyjne niespecyficznych bólów dolnego odcinka kręgosłupa – przegląd piśmiennictwa
  A. Citko, A. Górska
 58. Czynniki predykcyjne wyższego stopnia niepełnosprawności mierzonego za pomocą skali Oswestry w grupie osób z nawracającym lub przewlekłym bólem krzyża
  A. Citko, S. Górski, L. Marcinowicz, A. Górska
 59. Rola pielęgniarki rodzinnej w systemie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie piśmiennictwa z lat 1995–2015
  E. Taranta, L. Marcinowicz
 60. Program ustawicznego doskonalenia zawodowego lekarzy rodzinnych w Łodzi
  H. Błaszczyk, M. Godycki-Ćwirko, K. Kosiek
 61. Gotowość pacjentek podstawowej opieki zdrowotnej do wykonywania badania cytologicznego przez lekarzy POZ – badanie pilotażowe
  M. Storman, A. Krztoń-Królewiecka, K. Nessler, F. Ball, A. Windak
 62. Pakiet onkologiczny – POZ jako jeden z głównych elementów systemu wydawania kart DILO
  R. Dela
 63. Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca
  M. Kałużyński, E. Dolanowska, H. Dolanowski
 64. 26-letnia ciężarna z objawami kolki nerkowej – czy warto przeprowadzić rozszerzoną diagnostykę? Opis przypadku
  M. Kałużyński, E. Dolanowska, H. Dolanowski
 65. Jak zatrzymać epidemię miażdżycy – ocena skuteczności kontroli nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych u pacjentów niskiego i pośredniego ryzyka sercowo-naczyniowego
  M. Kałużyński, E. Dolanowska, H. Dolanowski
 66. Objawy neurologiczne u 52-letniej pacjentki z zespołem Fahra – opis przypadku
  A. Citko, A. Górska
 67. Niespecyficzne bóle krzyża w grupie personelu medycznego – analiza nowych czynników predykcyjnych
  A. Citko, S. Górski, L. Marcinowicz, A. Górska
 68. Jakość życia pacjentów z przewlekłym bólem krzyża
  A. Citko, S. Górski, L. Marcinowicz, A. Górska
 69. Wpływ smogu na występowanie i śmiertelność z powodu cukrzycy typu 2 – systematyczny przegląd badań
  A. Średniawa, D. Jarczewska, A. Windak
 70. Rola rodziny w procesie leczenia nieterminalnych chorób przewlekłych w wieku podeszłym – perspektywa medycyny rodzinnej
  D. Jarczewska, A. Windak
 71. Umieralność przedwczesna z powodu nowotworów złośliwych jelita grubego w Polsce według województw – porównanie sytuacji epidemiologicznej z 2000 i 2014 roku
  P. Paciej, M. Pikala, I. Maniecka-Bryła
 72. Czy wiemy, co stosujemy? O homeopatii słów kilka
  J. Dorożyński, D. Tyrna, P. Lis, P. Kardas
 73. Ocena podaży energetycznej u dzieci z problemami neurologicznymi uczestniczącymi w programie leczenia otyłości
  M. Palka-Słowik, J. Słowik, I. Maciejewska, M. Kocur, P. Paszek, M. Szostak-Trybuś
 74. Ocena składu masy ciała u dzieci otyłych w wieku 7–12 lat
  J. Słowik, M. Palka-Słowik, M. Szostak-Trybuś, I. Maciejewska, M. Kocur, P. Paszek
 75. Stopień przestrzegania przez lekarzy rodzinnych rekomendacji dotyczących leczenia pozaszpitalnych zakażeń układu oddechowego – badanie pilotażowe
  D. Łuszkiewicz, K. Buczkowski, M. Dachtera-Frąckiewicz, K. Klucz
 76. Narastająca oporność szczepów Escherichia coli w moczu na nitrofurantoinę w kraju z antybiotykiem sprzedawanym bez recepty
  A. Huttner, C. Brossier, K. Kosiek, A. Kowalczyk, T. Babich, A. Turjeman, L. Leibovici, U. Theuretzbacher, J. Mouton, S. Harbarth, M. Godycki-Ćwirko
 77. Nastawienie społeczeństwa względem uczestnictwa w badaniach podczas wystąpienia nasilenia choroby zakaźnej: badanie jakościowe w czterech krajach
  N. Gobat1, M. Gal, C. Butler, N. Francis, S. Antheriens, H. Bastiaans, M. Godycki-Ćwirko, A. Kowalczyk, M. Pons-Vigués, E. Pujol-Ribera, A. Berenguera, H. Stanton, A. Watkins, K. Hood, R. Moore, P. Sukumar, S.A.R. Webb, A. Nichol
 78. Piętnaście lat profilaktyki w Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
  M. Godycki-Ćwirko, E. Tomiak, B. Wrzeciono, H. Błaszczyk
 79. Stężenie i przydatność diagnostyczna metaloproteinazy-9 (MMP-9) oraz cytokiny VEGF jako markerów nowotworowych raka endometrium
  S. Ławicki, M. Zajkowska, E. Lubowicka, E. Gacuta, S. Kozłowska, L. Chrostek
 80. Stężenie i przydatność diagnostyczna metaloproteinazy-9 (MMP-9) oraz cytokiny M-CSF jako markerów nowotworowych raka piersi
  S. Ławicki, E. Zajkowska, M. Zajkowska, E. Gacuta, P. Chorąży, M. Szmitkowski, L. Chrostek
 81. Grupa Młodych Lekarzy Rodzinnych – Vasco da Gama Movement. Aktywności na forum międzynarodowym
  K. Nessler, K. Trybucka, D. Lewandowski
 82. Ciężkie uszkodzenie układu nerwowego – analiza przypadku klinicznego
  W. Kuliński

LISTOPAD 2017, VOL. XX, No. 3-4 (54-55)

 1. Jak poprawić wyszczepialność przeciw grypie w praktyce lekarza rodzinnego (PLR)? // How can general practitioner (GP) improve the vaccination coverage levels against influenza?
  Maria Lentas
 2. Medycyna fizykalna w profilaktyce osteoporozy w praktyce lekarza rodzinnego // Physical medicine in prevention of osteoporosis in the practice of Family Doctor
  Włodzisław Kuliński
 3. Niewydolność serca – wyzwanie diagnostyczne dla lekarzy rodzinnych // Heart failure – a diagnostic challenge for family physicians
  Marek Oleszczyk, Tomasz Tomasik, Krzysztof Studziński, Adam Windak
 4. Prawo lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do odmowy leczenia pacjenta małoletniego niepoddanego obowiązkowym szczepieniom ochronnym // General practitioner’s right to treatment refusal of minor patient who has not carried out obligatory vaccinations
  Marcin Mikos, Agnieszka Matonóg
 5. Pakiet onkologiczny – funkcjonowanie i organizacja. POZ i jego rola w systemie onkologicznym w Polsce // Set of regulations in oncology – funcional organization. Primary health care and its role in Polish healthcare system
  Roksana Dela
 6. Przypadek 24-letniego pacjenta z zespołem Arnolda-Chiariego i z hiponatremią w praktyce lekarza rodzinnego // The case of a 24-year-old patient with Arnold-Chiari syndrome and hyponatraemia in the practice of a family doctor
  Agnieszka Konior, Elżbieta Mizgała-Izworska
Wróć do spisu treści