2019 - Problemy Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
CZERWIEC 2019, VOL. XXII, No. 2 (61)

 1. Zapalenie przyzębia a choroby cywilizacyjne
  Natalia Lewkowicz
 2. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w najnowszych badaniach GBD, NCD-RisC, MMM17 oraz LIPIDOGRAM2015
  Jacek Jóźwiak, Dariusz Nowak, Łukasz Skowron
 3. Pacjent z zaburzeniami poznawczymi w praktyce lekarza rodzinnego
  Radosław Magierski
 4. Wybrane sytuacje kliniczne w leczeniu pobudzenia u pacjenta z otępieniem – rekomendacje dla lekarzy POZ
  Tomasz Szafrański
 5. „Usługa niezamówiona”, postępowanie w przypadku kontaktu z policją/strażą miejską/prokuraturą
  Justyna Zajdel-Całkowska
 6. Orzecznictwo w sporcie
  Tamara Zimna
 7. Nie zawsze boso przez świat – bezpieczna podróż okiem lekarza rodzinnego
  Małgorzata Koziarska-Rościszewska
 8. Zalecenia aktywności fizycznej dla zdrowia – korzyści, monitorowanie i ograniczenia
  Anna Jegier
 9. Suplementy diety a leki – podobieństwa, różnice i realne możliwości zastosowań terapeutycznych
  Przemysław Kardas
 10. Warzywa, owoce i soki w profilaktyce chorób nowotworowych
  Dariusz Włodarek
 11. Chirurgiczne leczenie otyłości – wskazania, metody operacji, zasady kwalifikacji
  Piotr Major, Ilona Kawa, Maria Brzegowy, Andrzej Budzyński1
 12. Pacjent bariatryczny w gabinecie lekarza rodzinnego – na co zwrócić uwagę, niedobory, suplementy, różnice diagnostyczne, najczęściej występujące niedogodności
  Piotr Major, Ilona Kawa, Maria Brzegowy, Monika Jezierska-Kazberuk, Andrzej Budzyński1
 13. Nowe leki przeciwcukrzycowe, najnowsze zalecenia dotyczące leczenia cukrzycy typu 2
  Katarzyna Cypryk
 14. Zaburzenia wzrastania u dzieci
  Maciej Hilczer
 15. Nowe technologie w diabetologii – jak zmieniają leczenie cukrzycy u dzieci i nie tylko...
  Beata Mianowska
 16. Antybiotykoterapia i antybiotykooporność w praktyce lekarza rodzinnego
  Waleria Hryniewicz
 17. Nietrzymanie moczu u kobiet i mężczyzn – znaczenie psychospołeczne, medyczne i ekonomiczne. Współpraca lekarza rodzinnego z urologiem
  Michał Markowski
 18. Zakażenia dolnego odcinka układu moczowego
  Marek Lipiński
 19. PSA – swoisty antygen sterczowy – jego rola w rozpoznawaniu chorób gruczołu krokowego i obserwowaniu postępów leczenia
  Jacek Wilkosz
 20. Łagodny rozrost gruczołu krokowego w praktyce lekarza rodzinnego
  Adam Madej
 21. Kamica moczowa w praktyce lekarza rodzinnego
  Waldemar Różański
 22. Zatorowość płucna w praktyce lekarza rodzinnego – rozpoznawanie i postępowanie
  Rafał Niżankowski
 23. Częste choroby żył i tętnic kończyn dolnych w praktyce lekarza rodzinnego
  Anna Posadzy-Małaczyńska
 24. Rola kawy w aktualnych zaleceniach żywieniowych
  Artur Mamcarz
 25. GERD – omówiony na przypadkach
  Anita Gąsiorowska
 26. ABC postępowania w przypadku podejrzenia uzależnień od substancji psychoaktywnych u dzieci
  Robert Mazurkiewicz
 27. Lekarz rodzinny gwarantem bezpieczeństwa pacjenta
  Marcin Mikos
 28. Współczesna psychodermatologia i model biopsychospołeczny w praktyce lekarza POZ
  Bartłomiej Tarkowski, Anna Zalewska-Janowska
 29. Gruźlica wciąż aktualna – kogo, kiedy i jak badamy po kontakcie z chorym
  Magdalena Kowalewska-Pietrzak
 30. Nadmiar diagnoz i nadmiar leczenia? Jak mądrze wybrać? Warsztat Komisji Profilaktyki i Wdrażania KLRwP
  Maciek Godycki-Ćwirko, Elżbieta Tomiak, Honorata Błaszczyk, Barbara Wrzeciono
 31. „Panie doktorze, co mam robić… moje dziecko tak się zacina!”
  Tomasz Galewski
 32. Błędy w spirometrii i aerozoloterapii
  Kinga Kuczyńska
 33. Profilaktyka przeciwnowotworowa
  Elżbieta Tomiak, Magdalena Betiuk-Kwiatkowska, Maciek Godycki-Ćwirko
 34. E-recepta to dopiero początek. Jakie usługi e-zdrowia zostaną wkrótce udostępnione lekarzom rodzinnym?
  Janusz Cieszyński, Justyna Pancerow, Przemysław Kardas
 35. Vasco da Gama Movement (VdGM) – zapraszamy wszystkich młodych lekarzy rodzinnych do działalności międzynarodowej!
  Katarzyna Nessler, Joanna Alksnin, Marta Raciborska, Dominik Lewandowski
 36. Medycyna rodzinna. Scenariusz i reżyseria Młodzi Lekarze Rodzinni
  Dominik Lewandowski, Michalina Bou-Matar
 37. Dress Code lekarza rodzinnego
  Ewa Rudnicka-Drożak, Krystyna Chudziak, Elżbieta Pawlak-Ganczarska
 38. Opatrunki w leczeniu ran. Jak dobierać opatrunki do ran?
  Małgorzata Budynek
 39. System monitorowania kształcenia – wirtualny kierownik specjalizacji?
  Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, Elżbieta Tomiak
 40. Wykorzystanie aplikacji mobilnych w codziennej praktyce lekarza rodzinnego
  Kamil Nyga
 41. Badanie otoskopowe w praktyce lekarza rodzinnego – technika wykonania badania otoskopowego i interpretacja obrazów otoskopowych
  dr n. med. Witold Drzastwa
 42. Chirurgia w praktyce lekarza rodzinnego – podstawy zaopatrywania ran
  Witold Drzastwa
 43. Nawracające niespecyficzne bóle odcinka szyjnego kręgosłupa u personelu medycznego – analiza częstości występowania, czynników predykcyjnych i objawów współistniejących
  A. Citko, S. Górski, L. Marcinowicz, A. Górska
 44. Epidemiologia i skutki zdrowotne syndromu FOMO (ang. fear of missing out). Rola lekarzy rodzinnych we wczesnym rozpoznaniu, leczeniu i profilaktyce syndromu FOMO u nastolatków i młodych dorosłych
  A. Citko, I. Owsieniuk
 45. Analiza częstości występowania i skutków zdrowotnych syndromu FOMO (ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu mięśniowo-szkieletowego) w grupie młodych dorosłych
  A. Citko, A. Górska, I. Owsieniuk
 46. Całościowa ocena geriatryczna jako narzędzie służące określeniu szczególnych potrzeb pacjentów w wieku podeszłym
  A. Krotos, A. Średniawa, E. Siemaszko, T. Tomasik
 47. Praktyczne zastosowanie analizy obwiedni danych (DEA) do oceny technicznej efektywności podstawowej opieki zdrowotnej
  M. Godycki-Ćwirko, I. Żakowska, K. Kosiek, A. Kowalczyk
 48. Postępowanie w zespole algodystroficznym w praktyce lekarza rodzinnego
  W. Kuliński
 49. Dlaczego należy leczyć jąkanie się
  T. Galewski
 50. Uwarunkowania zaostrzeń POChP u pacjentów w podeszłym wieku w lokalnej społeczności: protokół retrospektywnego badania kohortowego dużych zbiorów danych (Big Data)
  M. Godycki-Ćwirko, K. Kosiek. A. Kowalczyk, I. Żakowska
 51. Wpływ hipuranu metenaminy na zmniejszenie przepisywania antybiotyków z powodu zakażeń układu moczowego u starszych kobiet: protokół randomizowanego badania klinicznego ImpresU pakiet roboczy 3
  M. Godycki-Ćwirko, K. Kosiek, E. Andrzejewska, A. Kowalczyk
 52. Trądzik różowaty – rhinophyma – nowe możliwości leczenia
  P. Bojko, A. Kiszkielis
 53. Czynniki wpływające na przepisywanie antybiotyków w leczeniu zakażeń układu moczowego u osób w podeszłym wieku: protokół badania jakościowego z zastosowaniem wywiadów ImpresU pakiet roboczy 1
  M. Godycki-Ćwirko, K. Kosiek, E. Andrzejewska, A. Kowalczyk
 54. Nowe wyzwania w pracy lekarza rodzinnego związane ze zmianami modelu rodziny
  J. Pruszyński, J. Putz
 55. Ocena przestrzegania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej rekomendacji dotyczących leczenia pozaszpitalnych zakażeń układu oddechowego
  D. Łuszkiewicz, M. Dachtera-Frąckiewicz, K. Klucz, M. Wietlicka-Piszcz, K. Buczkowski
 56. Czy grupy dyspanseryjne to pusty
  I. Paciepnik, R. Kacorzyk
 57. Poprawa racjonalnego przepisywania antybiotyków w zakażeniach układu moczowego u osób starszych: protokół wieloaspektowego klastrowego badania interwencyjnego ImpresU pakiet roboczy 2
  M. Godycki-Ćwirko, K. Kosiek, E. Andrzejewska, I. Żakowska, A. Kowalczyk
 58. Osteoartropatia przerostowa rzadkim zespołem chorobowym u dzieci i dorosłych – opis przypadków klinicznych
  A. Górska, A. Citko
 59. Nierówności w utraconych latach życia z powodu nowotworów kolorektalnych w populacji polskiej w 2011 roku
  P. Paciej-Gołębiowska, M. Pikala, I. Maniecka-Bryła
 60. Profil użycia i wykupywania leków przeciwhistaminowych – wnioski z pilotażu e-recepty w Polsce
  G. Kardas, J. Cieszyński, J. Pancerow, M. Panek, P. Kuna, P. Kardas
 61. Europejski ruch młodych lekarzy rodzinnych w Europie
  K. Nessler, M. Raciborska, J. Alksnin, D. Lewandowski
 62. Problemy chorób glutenozależnych oraz łuszczycy i łysienia plackowatego w gabinecie lekarza rodzinnego
  Ż. Żak, K. Wilk, J. Jóźwiak
 63. Czy pacjent z łysieniem plackowatym może szukać pomocy w gabinecie lekarza rodzinnego?
  Ż. Żak, K. Wilk, J. Jóźwiak

Wróć do spisu treści