Problemy Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
Redaktor naczelny / Editor in Chief
Witold Lukas
Redaktor / Deputy Editor
Marek Oleszczyk
Redaktor współpracujący / Contributing Editor
Adam Windak
Redaktor wydawniczy / Coordinator
Tomasz Tomasik
Sekretarz redakcji / Assistant Editor
Przemysław Pękala
Korekta / Copyreader
Barbara Turnau
Wróć do spisu treści