2011 - Problemy Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
APRIL 2011, VOL. XIII, No. 1 (34)

ORIGINAL PAPERS // PRACE ORYGINALNE

 1. Knowledge about physical activity in type 2 diabetic patients, practical performance, influence on body mass and glycaemic control // Wiedza na temat aktywności fizycznej u chorych na cukrzycę typu 2 a praktyczna realizacja, wpływ na masę ciała i wyrównanie glikemii
  Anna Markowicz, Maciej Molsa, Marek Tłuczykont, Władysław Grzeszczak, Krzysztof Strojek
 2. Do we have regional differences of the body mass disorders in Poland? An analysis of the results of epidemiological studies: LIPI DOGRAM 2004 – LIPI DOGRAM 2006 // Czy w Polsce występuje regionalne zróżnicowanie w zakresie zaburzeń masy ciała? Analiza wyników badań epidemiologicznych: LIPI DOGRAM 2004 – LIPI DOGRAM 2006
  Jacek Jóźwiak, Witold Lukas, Katarzyna Anna Rygiel, Mirosław Mastej, Adam Windak, Tomasz Tomasik, Andrzej Tykarski, Jerzy Gąsowski, Ludwina Szczepaniak-Chicheł, Elżbieta Mizgała, Ireneusz Szymczyk, Andrzej Ślęzak
 3. Adapting a tool in Poland for the measurement of the physicians’ career satisfaction // Adaptacja narzędzia do pomiaru satysfakcji zawodowej lekarzy w Polsce
  Juan-Nicolás Peña-Sánchez, Alicja Domagała, Maciej Górkiewicz, Marta Targowska, Marek Oleszczyk

REVIEW PAPERS // PRACE POGLĄDOWE

 1. Perspectives for aiding the management of primary healthcare with mathematical modelling // Perspektywy wspomagania zarządzania podstawową opieką zdrowotną za pomocą modelowania matematycznego
  Jerzy Baranowski, Adam Windak
 2. Interdisciplinary diagnosis and treatment of chronic sinusitis // Interdyscyplinarne postępowanie w diagnostyce i leczeniu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych
  Katarzyna Miśkiewicz-Orczyk, Magdalena Kycia-Marków, Alicja Grzanka, Zbigniew Paluch, Maciej Misiołek
 3. High-density lipoprotein cholesterol and its role in prevention and therapy of coronary heart disease // HDL-cholesterol i jego rola w prewencji i terapii choroby niedokrwiennej serca
  Katarzyna Anna Rygiel

RECAPITULATORY SEMINAR // REPETYTORIUM EGZAMINACYJNE

 1. Management of upper respiratory tract infections – part I // Postępowanie w zakażeniach górnych dróg oddechowych – część I
  Prepared by Ireneusz Szymczyk

OCTOBER 2011, VOL. XIII, No. 2 (35)

ORIGINAL PAPERS // PRACE ORYGINALNE

 1. Premature loss of milk teeth by preschool children // Przedwczesna utrata zębów mlecznych u dzieci przedszkolnych
  Ewa Ogłodek, Danuta Moś
 2. Headache as a reason to visit in family doctor's practice // Ból głowy jako przyczyna konsultacji w praktyce lekarza rodzinnego
  Magdalena Krzyżak-Jankowicz, Andrzej Kübler
 3. The role of selected methods of manual therapy in preventive treatment of pain syndromes of cervical spine // Rola wybranych metod terapii manualnej w leczeniu zachowawczym zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa
  Kinga Konsek, Anna Jędrzejewska, Małgorzata Szota, Krzysztof Czernicki, Irena Dyner-Jama, Bartosz Wnuk, Tomasz Bilewicz, Joanna Frąckiewicz, Jacek Durmała
 4. Evaluation of knowledge on breast cancer prevention and health related behaviors connected with it among women living in Łapy // Ocena wiedzy i zachowań zdrowotnych mieszkanek Łap odnośnie do profilaktyki raka piersi
  Emilia Grodzka, Anna Owłasiuk, Alicja Litwiejko

REVIEW PAPERS // PRACE POGLĄDOWE

 1. Why should family doctors prescribe procognitive agents more frequently? // Dlaczego lekarze rodzinni powinni częściej wypisywać leki prokognitywne?
  Jakub Paliga
 2. Susceptibility to traumatic events in children and adults // Podatność na wydarzenia traumatyczne u dzieci i dorosłych
  Ewa Ogłodek
 3. Psychiatric disorders after traumatic events experienced in childhood // Zaburzenia psychiczne po przebytych zdarzeniach traumatycznych doznanych w dzieciństwie
  Ewa Ogłodek
 4. Specific needs in the prevention and therapy of coronary heart disease in women // Szczególne potrzeby w zakresie prewencji i terapii choroby niedokrwiennej serca u kobiet
  Katarzyna Anna Rygiel

RESEARCH PROJECTS // PROJEKTY BADAWCZE

 1. Biotin – what patients in Poland need and seek? // Biotyna – czego potrzebują i szukają polscy pacjenci?
  Brygida Adamek, Andrzej Wiczkowski

RECAPITULATORY SEMINAR // REPETYTORIUM EGZAMINACYJNE

 1. Type 2 diabetes mellitus – guidelines by the College of Family Physicians in Poland and Polish Diabetology Society, 2011 // Cukrzyca typu 2 – wytyczne KLRwP i PTD 2011
  Prepared by Ireneusz Szymczyk

DECEMBER 2011, VOL. XIII, No. 3 (36)

ORIGINAL PAPERS // PRACE ORYGINALNE

 1. Cardiovascular risk factors in young adult population in rural area in north-eastern Poland // Czynniki ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego u młodych osób dorosłych w środowisku wiejskim w północno-wschodniej części Polski
  Anna Gryko, Dariusz Czarnowski, Barbara Głowińska-Olszewska, Katarzyna Płudowska, Anna Owłasiuk, Sławomir Chlabicz
 2. Effect of rehabilitation on the quality of life of patients with multiple sclerosis // Wpływ rehabilitacji na jakość życia chorych ze stwardnieniem rozsianym
  Monika Musiałek, Anna Jędrzejewska, Edyta Matusik, Jacek Durmała
 3. Obstetric and gynaecological issues of female patients visiting general practitioner in selected towns of West Pomeranian Voivodeship // Problemy ginekologiczno-położnicze kobiet zgłaszających się do lekarza rodzinnego w wybranych miejscowościach województwa zachodniopomorskiego
  Halina Kruszewska, Artur Mierzecki, Dorota Strecker, Michał Puszyński
 4. A work stress among police officers // Stres w pracy funkcjonariuszy policji
  Ewa Ogłodek

REVIEW PAPERS // PRACE POGLĄDOWE

 1. Bronchiolitis – a problem not only for a pulmologist // Zapalenie oskrzelików – problem nie tylko dla pulmonologa
  Franciszek Halkiewicz, Małgorzata Barć-Czarnecka
 2. Recommendations for rehabilitation of patients with osteoporosis // Zalecenia rehabilitacyjne dla pacjentów z osteoporozą
  Wojciech Roczniak, Magdalena Babuśka-Roczniak, Anna Roczniak, Łukasz Rodak, Piotr Rodak
 3. Stress as an intermediary mechanism underlying the onset of illness // Stres jako pośredni mechanizm przyczynowy zapadalności chorobowej
  Ewa Ogłodek

RESEARCH PROJECTS // PROJEKTY BADAWCZE

 1. Community study on the effect of antibiotic use for urinary tract infections on the emergence and spread of resistance, within SATURN project // Badanie wpływu stosowania antybiotyków w zakażeniach układu moczowego na powstawanie i rozprzestrzenianie się oporności w lokalnej społeczności, w ramach projektu SATURN
  Maciek Godycki-Ćwirko, Stephan Harbarth, Samuel Coenen, Anna Kowalczyk, Honorata Błaszczyk, Magdalena Muras

RECAPITULATORY SEMINAR // REPETYTORIUM EGZAMINACYJNE

 1. Diabetes mellitus in children and adolescents // Cukrzyca u dzieci i młodzieży
  Prepared by Ireneusz Szymczyk
Wróć do spisu treści