2018 - Problemy Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
CZERWIEC 2018, VOL. XXI, No. 1 (56)

 1. Bezwiedne gubienie (nietrzymanie) moczu u kobiet i mężczyzn: problem medyczny, społeczny i ekonomiczny
  Anna Katarzyna Czech
 2. Rak nerki ograniczony do narządu i zaawansowany: state of the art oraz podział odpowiedzialności urologa i lekarza rodzinnego za rozpoznanie, leczenie i follow-up
  lek. med. Katarzyna Gronostaj
 3. Rak gruczołu krokowego. Choroba, która jest domeną urologii w każdym stopniu zaawansowania klinicznego
  Przemysław Dudek
 4. Laboratoria Lekarza Praktyka. Profesjonalne wykorzystywanie badań laboratoryjnych w nowoczesnej diagnostyce gastrologicznej w pracy lekarza rodzinnego
  Jacek Jóźwiak, Agata Strukow, Łukasz Fraszka, Michał Milczarek
 5. Aktualizacja wytycznych postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego
  Elżbieta Tomiak
 6. Otyłość u dzieci i młodzieży
  Iwona Beń-Skowronek
 7. Zakażenia i alergie górnych dróg oddechowych – znane problemy i nowe możliwości
  Zbigniew Doniec
 8. Co mówią rekomendacje o leczeniu niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby?
  Michał Kukla
 9. Choroba refluksowa przełyku i dyspepsja oporne na leczenie
  Mikołaj Głowacki
 10. Zdrowie psychiczne Polek
  Irena Krupka-Matuszczyk
 11. Zaburzenia snu w praktyce lekarza rodzinnego
  Robert Pudlo
 12. Wybrane elementy psychoterapii w praktyce lekarza rodzinnego
  Aleksandra Oleksiak, Jakub Paliga
 13. Różne oblicza zespołu kruchości u osób w zaawansowanym wieku
  Tomasz Grodzicki
 14. Czy i jak można oszacować rokowanie u chorego z zespołem kruchości w gabinecie lekarza rodzinnego?
  Barbara Gryglewska
 15. Związki między kruchością a niesprawnością – odwracalne i nieodwracalne czynniki ryzyka
  Anna Skalska
 16. Diagnostyka wybranych problemów układu moczowego u dzieci i implikacje kliniczne z perspektywy lekarza POZ i specjalisty nefrologa
  Aurelia Morawiec-Knysak
 17. Najczęstsze problemy dermatologiczne u dzieci
  Barbara Filipowska, Małgorzata Pindycka-Piaszczyńska
 18. Postępy w leczeniu cukrzycy u dzieci
  Przemysława Jarosz-Chobot
 19. Czy każde drżenie to choroba Parkinsona?
  Joanna Siuda
 20. Jak rozsądnie stosować i nie bać sie leków w chorobie Parkinsona i chorobie Alzheimera?
  Agnieszka Gorzkowska
 21. Stwardnienie rozsiane – kiedy objawy mogą sugerować jego początek
  Paweł Dobrakowski
 22. Postępowanie z chorym na padaczkę w praktyce lekarza rodzinnego
  Agnieszka Machowska-Majchrzak
 23. Antykoncepcja w praktyce lekarza rodzinnego – kiedy, komu i czy tylko hormonalna?
  Tomasz Banaś
 24. Palący problem terapeutyczny w praktyce lekarza rodzinnego
  Adam Windak
 25. Leczenie nadciśnienia tętniczego – terapia „szyta na miarę” – moda czy konieczność?
  Anna Posadzy-Małaczyńska
 26. Standardy nowoczesnego, kompleksowego leczenia guzów litych, ze szczególnym uwzględnieniem narządu ruchu, u dzieci i młodzieży
  Anna Raciborska
 27. Podstawy diagnostyki dermoskopowej zmian melanocytarnych skóry – od znamienia do czerniaka
  Grażyna Kamińska-Winciorek
 28. Nowe zalecenia dotyczące rozpoznawania i leczenia nowotworów neuroendokrynnych
  Wanda Foltyn, Beata Kos-Kudła
 29. Zastosowanie medycyny nuklearnej w leczeniu schorzeń endokrynnych
  Barbara Jarząb
 30. Choroba guzkowa tarczycy
  Dariusz Kajdaniuk
 31. Współczesne postępowanie w stabilnej chorobie wieńcowej
  Leszek Bryniarski
 32. Instrumentalne metody leczenia arytmii
  Jacek Bednarek
 33. Ostry zespół wieńcowy – rozpoznanie i postępowanie przedoraz poszpitalne
  Grzegorz Gajos
 34. BMI, płeć i wiek a profil lipidowy pacjentów POZ w Polsce. Wyniki badania LIPIDOGRAM2015
  Jacek Jóźwiak, Tomasz Tomasik, Adam Windak, Mirosław Mastej, Witold Lukas, Łukasz Skowron, Dariusz Nowak, Marcjan Latos, Andrzej Ślęzak, Maciej Banach
 35. Dieta bogata w warzywa i owoce a profilaktyka chorób cywilizacyjnych
  Agnieszka Kozioł-Kozakowska
 36. E-ZLA (elektroniczne zwolnienia lekarskie) – od 1 lipca 2018 r. jedyny sposób na wystawienie zwolnienia pacjentowi
  Aneta Dąbrowska, Dariusz Osiak
 37. Prawa ubezpieczonego a obowiązki świadczeniodawcy POZ w świetle skarg kierowanych do NFZ
  Tomasz Filarski
 38. Udostępnianie dokumentacji medycznej – przegląd zmian prawa i orzecznictwa
  Tamara Zimna
 39. Compliance – noncompliance a dialog lekarz–pacjent
  Marta Makara-Studzińska, Ewa Rudnicka-Drożak
 40. Współpraca w opiece paliatywnej zespołu POZ z zespołem hospicjum domowego
  Barbara Grabowska
 41. Zjawisko przemocy w rodzinie (dziecko – kobieta – mężczyzna – senior) – jaka jest rola lekarza rodzinnego w walce z tą patologią?
  Marta Makara-Studzińska, Ewa Rudnicka-Drożak
 42. Zawroty głowy w codziennej praktyce lekarza rodzinnego
  Beata Błażejewska-Hyżorek
 43. Kierownik specjalizacji – wirtualny czy realny? Nowa rzeczywistość
  Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, Elżbieta Tomiak
 44. Warsztaty biegowe „Biegam z lekarzem Mikołajem – Grupa Młodych Lekarzy Rodzinnych”. IV edycja: Ból stawu kolanowego a bieganie
  Mikołaj Wiśniewski, Bartłomiej Idziak
 45. Jak właściwie diagnozować i skutecznie leczyć zaburzenia snu?
  Mariusz Siemiński
 46. Elementy podologii w praktyce lekarza rodzinnego
  Dorota Wróbel, Joanna Duławska
 47. Otoskopia w praktyce lekarza rodzinnego
  Marek Oleszczyk
 48. Chirurgia w praktyce lekarza rodzinnego – podstawy zaopatrywania ran
  Witold Drzastwa
 49. Diagnostyka i leczenie mechanicznych bólów kręgosłupa w algorytmach
  Bartosz Frączek
 50. Podstawowe i zaawansowane czynności ratujące życie z użyciem defibrylatora (manualnego i AED) dla personelu medycznego
  Konrad Chechelski, Szymon Kozłowski
 51. Lekarz rodzinny i stomatolog – czy możliwa jest wspólna opieka holistyczna nad dzieckiem?
  Eliza Ganczarska-Kaliszuk
 52. Pacjent z ranami przewlekłymi – jak dobrać właściwy opatrunek?
  Małgorzata Budynek, Barbara Szulecka
 53. „Kręgosłup L-S” – diagnostyka i leczenie w praktyce lekarza
  Mikołaj Wiśniewski, Bartłomiej Idziak
 54. Całościowa ocena geriatryczna – przegląd dostępnych metod oceny pacjenta w wieku senioralnym
  A. Średniawa, A. Krotos, D. Drwiła, M. Polak, K. Kalemba, E. Siemaszko, U. Wojnarowska, T. Tomasik

 55. Profilaktyka niepełnosprawności u osób starszych w praktyce lekarza rodzinnego
  W. Kuliński
 56. Leczenie zaburzeń lipidowych u pacjentów powyżej 65. roku życia w prewencji pierwotnej choroby niedokrwiennej serca – przegląd piśmiennictwa
  A. Citko, A. Górska
 57. Obserwacje dotyczące stanu opieki geriatrycznej w Polsce
  J. Putz, J. Pruszyński
 58. Koncepcja kompleksowego usprawniania seniora
  M. Mrozkowiak
 59. Co warto zabrać na wizytę domową
  I. Paciepnik, R. Kacorzyk
 60. Model POZ PLUS jako przykład organizacji opieki koordynowanej
  R. Dela
 61. Współwystępowanie niespecyficznych bólów dolnego odcinka kręgosłupa i alergii u 44-letniej pacjentki – opis przypadku
  A. Citko, A. Górska
 62. Zespoły bólowe kręgosłupa problemem w pracy lekarza rodzinnego
  W. Kuliński
 63. Wybrane problemy w diagnostyce i leczeniu uszkodzeń układu nerwowego w praktyce lekarza rodzinnego
  W. Kuliński
 64. Obraz kliniczny demodekozy u 51-letniego pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń współistniejących – opis przypadku
  A. Citko, A. Górska
 65. Ocena stanu wiedzy młodzieży na temat otyłości. Rola edukacji i higieny szkolnej w walce z nadmierną masą ciała
  I. Maciejewska, M. Szostak-Trybuś, H. Kozyra, J. Słowik, M. Palka-Słowik, M. Słowik, P. Paszek, T. Irzyniec
 66. Ocena stanu wiedzy pacjentów i ich rodzin na temat choroby Parkinsona i Alzheimera
  I. Maciejewska, M. Szostak-Trybuś, L. Torchała, J. Słowik, M. Palka-Słowik, M. Słowik, P. Paszek, T. Irzyniec
 67. Czynniki predykcyjne wyższej wartości końcowej skali punktowej w oparciu o kwestionariusz Oswestry w grupie osób z niespecyficznymi przewlekłymi bólami dolnego odcinka kręgosłupa
  A. Citko, S. Górski, L. Marcinowicz, A. Gór
 68. Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce POZ
  M. Kałużyński, E. Dolanowska, H. Dolanowski, M. Fronc
 69. Grubość kompleksu intima-media oraz występowanie blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych u otyłych pacjentów z cukrzycą typu 2, nadciśnieniem tętniczym i dyslipidemią
  M. Kałużyński, H. Dolanowski, E. Dolanowska, M. Fronc
 70. Kardiomiopatia tako-tsubo u pacjenta w podeszłym wieku z zaburzeniami funkcji poznawczych. Opis przypadku
  M. Kałużyński, E. Dolanowska, H. Dolanowski, M. Fronc
 71. Stężenie i przydatność diagnostyczna cytokiny VEGF-C oraz CA 15-3 u pacjentek z rakiem piersi
  S. Ławicki, M. Zajkowska, E. Będkowska, M. Szmitkowski
 72. Stężenie i przydatność diagnostyczna receptora Flt-4 (VEGFR-3) oraz CA 15-3 u pacjentek z rakiem piersi
  S. Ławicki, M. Zajkowska, E. Będkowska, M. Szmitkowski
 73. NLPZ a zespół Stevensa-Johnsona. Opis przypadku
  K. Łękawska
Wróć do spisu treści